Universal baroque

Författare
Peter Davidson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Manchester University Press 2018 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 208 sidor 15.8 cm 978-1-5261-2693-1