Universitetshuset - tillförandet av audiovisuell utrustning samt bättre ljud- och ljusfunktioner i aula och atrium : fastigheten Universitet 1:1, Lunds kommun, Skåne län : kulturhistorisk konsekvensutredning

Författare
Pia Gunnarsson Wallin
(Pia Gunnarsson Wallin, Carola Lund)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Enheten för kulturmiljövård, Malmö kulturmiljö cop 2006 Sverige, Malmö 17 sidor. : ill.