Universitetspedagogik i praktiken - Sexton lärartexter om pedagogisk utveckling

Författare
Henrik Hegender
(Henrik Hegender, Martin Stigmar)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linnéuniversitetet 2013 Sverige, Växjö/Kalmar 184 sidor. (PDF)
2013 Sverige, Växjö/Kalmar 184 sidor.