Upp i det blå? eller ... med fast mark under fötterna!

Författare
(Utg. av Sveriges verkstadsförening.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
V. Petterson 1968 Seychellerna, Stockholm (20) sidor. Ill.