Uppbådsfanor från karolinska ofredstider

Författare
Rudolf Cederström
(Rudolf Cederström.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1919 Sverige, Stockholm s. 16-22 ill. 1 pl.-bl.