Uppbrottets timme, Studiehandledning - dokumentärroman från år 1883

Författare
Bunny Ragnerstam
(Ms: Torsten Nilsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Brevskolan, Småland 1977 Sverige, Stockholm, Jönköping 32 sidor. 21 cm