Uppdrag lärare - en antologi om status, yrkesskicklighet och framtidsdrömmar

Författare
(Leif Mathiasson (red) i antologin medverkar: Mikael Alexandersson ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförbundets förlag, Elanders Sverige 2012 Sverige, Stockholm, Mölnlycke 243 sidor. 21 cm 978-91-979023-7-3