Uppföljning av Nola- Landskapsvårdsområden 1996 - vegetationsinventering i tjugo områden som tidigare haft Nola- eller landskapsvårdsavtal i Jönköpings län : en rapport från regional miljöövervakning i Jönköpings län

Författare
Yvonne Liliegren
(Yvonne Liliegren, Pär Karlsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyr. i Jönköpings län 1997 Sverige, Jönköping 48 sidor.