Uppfinningarna 1, D. 1, D. 2, D. 3, Samfärdsmedeln, Från urskogens stigar till moderna lands- och järnvägar, Mekaniska landsvägsfordon, Luftballonger, luftskepp och flygmaskiner

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Baltiska förlaget 1925 Sverige, Malmö 317 sidor.