Uppfinningarna 2, D. 4, D. 5, D. 6, Samfärdsmedeln, Farkosten från den urholkade trädstammen till den moderna oceanflygaren, Kanaler och hamnar, Post, telegraf och telefon

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Baltiska förlaget 1926 Sverige, Malmö 317 sidor.