Uppfyllda mål för reservvattenförsörjning och vattentäktsskydd - redovisning av regeringsuppdrag

Författare
Christina Nordensten
(Christina Nordensten och Clas Magnusson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2001 Sverige, Uppsala 31 sidor., 19 sidor., 19 sidor.