Uppgörelse

Författare
Axel Fredenholm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bro 1943 Finland, Åbo 112 sidor.
Argus 1941 Sverige, Göteborg 78 sidor.