Upprepad addition - inför arbetet med multiplikationstabellerna

Författare
Malin Samuelsson
(Malin Samuelsson, Malin Strand)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1999 Sverige, Luleå 18 sidor., [12] sidor.