Uppsala möte, dess kyrko- och världshistoriska betydelse - föredrag hållet i Karlshamns kyrka den 26 april 1893

Författare
Gustaf Schröder
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1893 Sverige, Karlshamn 21 sidor.