Uppsala universitetsbiblioteks byggnadshistoria

Författare
Ernst Areen
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1925-9999 Sverige, Uppsala
Almqvist & Wiksell 1925 Sverige, Uppsala 112 sidor.