Uppsalas odlingar under 1600-talet

Författare
Linda Qviström
(Linda Qviström, Anna-Gretha Eriksson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avd. för agrarhistoria, Inst. för landskapsplanering, SLU 1999 Sverige, Uppsala [21] sidor. : ill., kartor, tab. + karta