Uppståndelse

Författare
Lev Tolstoj
(Leo Tolstoy övers. från ryska originalets enda fullständiga uppl. av Maurits Persson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Baltiska förl. 1927 Sverige, Malmö 2 vol. (318s.;320s)
1899 Finland, Helsingfors 368 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan