Uppståndelse 2

Författare
Lev Tolstoj
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Baltiska förl. 1927 Sverige, Malmö 320 sidor.
1899 Finland, Helsingfors 294 sidor.