Uppståndelse

Författare
Bô Yin Râ
(Bô Yin Râ övers. från tyska orig.-texten av Gunnar Ringström)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Widing 1976 Sverige, Stockholm 161 sidor. 19 cm 91-85154-38-5, 91-85154-40-7