Uppståndelse

Författare
Bataille,I
(Knut Lindroth/turné u.å.)
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Knut Lindroth/turné u.å Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 119 sidor.