Upptäck Sverige Geografi Digitalt Övningsmaterial (elevlicens)

Författare
Torsten Bengtsson
(Torsten Bengtsson, Annica Hedin, Michael Petersson, Hippas Eriksson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2019 Sverige 978-91-47-13766-4
Liber 2015 Sverige, Stockholm, Tyskland 172 sidor. ill. 30 cm 978-91-47-11921-9
Liber 2013 Sverige 978-91-47-91343-5
Liber, Elander 2009 Sverige, Stockholm, Vällingby 160 sidor. ill. 30 cm 1 CD 978-91-47-08369-5