Upptäck och bevara allmogeträdgården

Författare
Per Christenson
(Per Christenson teckningar: Kristina Hedvall-Larsson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ica 1996 Sverige, Västerås, Slovenien 128 sidor. ill. (vissa i färg) 25 cm