Upptäcktsresa i ett konstbibliotek - (urval från Konstfacks arkiv och bibliotek)

Författare
Svante Hedin
(Svante Hedin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Konstfack 1994 Sverige, Stockholm 128 sidor. ill. 21 cm