Upptäcktsresa utan slut - tankar om förskollärares yrkesroll

Författare
Eva Campner
(Eva Campner, Elsie Persson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförb. 2001 Sverige, Stockholm 24 sidor. : ill.
Lärarförb. 2000 Sverige, Stockholm 24 sidor. : ill.
Lärarförb. 1999 Sverige, Stockholm 24 sidor. : färgill.