Upptäck Rosta och Baronbackarna! - historien om två unika stadsdelar i efterkrigstidens Sverige

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Örebrobostäder AB (ÖBO 2012 Sverige, Örebro 27 sidor. ill