Upptag och distribution av koldisulfid och dess metaboliter i kroppen på försöksdjur - ASF 430

Författare
Kerstin Bergman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Toxikologiska institutionen, Universitetet i Uppsala 1981 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Uppsala 49 sidor., 75 ref.