Ur Hans Järtas literära brefväxling

Författare
Hans Järta
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska literatursällsk. 1899-1900 Sverige, Upsala 1 vol.
Svenska literatursällsk., Akad. boktr. 1899-1900 Sverige, Upsala, Upsala [4], 64, viii sidor. [2] sidor., sidor. 65-128, ix-xv 8:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan