Ur Hardemo sockens historia - en beskrivning av lantmätare E. Bergsten från år 1848

Författare
Erik Bergsten
(Utg. av Pehr Johnsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Örebro nya tr.-a.-b. 1927 Sverige, Örebro 20 sidor.