Ur Sven Lidmans skrifter - valda stycken

Författare
Sven Lidman
(Samlade och utgivna till hans sextiofemårsdag av Zander Åberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Filadelfia 1947 Sverige, Stockholm 144 sidor., 1 pl.-bl.