Ur armodets värld

Författare
Gustaf Adolf Helsingius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1920 Finland, Helsingfors
1917 Finland, Åbo 166 sidor.