Ur barnavårdsundervisningens historia

Författare
Lisa Smedberg
(Lisa Smedberg.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Boktryck 1983 Sverige, Stockholm, Helsingborg 125 sidor. ill., tab. 23 cm