Ur det försvunna Punktskrift - stockholmska spår och tecken

Författare
Per Anders Fogelström
(Per Anders Fogelström.)
Målgrupp
Vuxen
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
TPB 1996 Sverige, Enskede 4 vol. (382 sidor. tryckt punktskrift)