Ur folkets liv - berättelser och skisser

Författare
Helga Hansander
(Åslög)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. allmogeförl. 1928 Sverige, Vetlanda 63 sidor.