Ur hävderna - anteckningar om organister i Skatelöv

Författare
Johan Nilsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Smålandsposten 1959 Sverige, Växjö 19 sidor. : ill.
s.a. Sverige 13 sidor.