Ur svenska regenters och utmärkte mäns lif 1, Carl XV:s hjortjagt

Författare
Jon Olof Åberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lamm, J. W. Svensson, Bergström & Lindroth 1872 Sverige, Stockholm, Stockholm 32 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan