Ur textilkonstens historia

Ur textilkonstens historia är en personligt präglad översikt över delar av europeisk textilhistoria, där Nordens textilskatter för första gången har placerats i ett europeiskt sammanhang.

Författare
Agnes Geijer
(Agnes Geijer.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gidlund 2006 Sverige, Hedemora, Slovenien 474 sidor., [32] pl.-s. i färg 23 cm 978-91-7844-706-0
Tiden 1994 Sverige, Stockholm, Slovenien 474 sidor., [32] pl.-s. i färg ill. 23 cm
LiberLäromedel, Br. Ekstrand 1980 Sverige, Stockholm, Lund 358 sidor., iv pl.-bl., 95 pl.-s. ill. 22 cm
Gleerup 1972 Sverige, Lund 358 sidor., [4] pl.-bl., 95 pl.-s. ill.