Urkristna kraftkällor

Författare
Lewi Pethrus
(Lewi Pethrus.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Salt & ljus, Team offset 1985 Sverige, Handen, Malmö 112 sidor. 19 cm
Filadelfia 1958 Sverige, Stockholm 218 sidor., 1 pl.-bl.
Filadelfia 1948 Sverige, Stockholm 127,(1)s
Filadelfia 1926 Sverige, Stockholm 141s
Förl. Filadelfia 1925 Sverige, Stockholm 141s