Use of ICT in Nordic enterprises 1999/2000

Författare
(Statistisk sentralbyrå)
Genre
Statistik
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statistisk sentralbyrå 2001 Norge, Oslo 28 sidor. 82-537-4873-6