Ut i naturen med förskolan D. 1, Idé och metoder

Författare
Stina Johansson
(Stina Johansson foto: Stina Johansson illustratör: Robert Alm.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förskolans förlag, Brolins offset 2001 Sverige, Solna, Stockholm 31 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 30 cm
Förskolans förlag, Brolins offset 2001 Sverige, Stockholm, Stockholm 52 sidor. ill. 30 cm
Förskolans förl., Mälartr. 1994 Sverige, Stockholm, Stockholm 32 sidor. ill.
Förskolans förl. 1994 Sverige, Stockholm 52 sidor. : ill.
Förskolans förl., Mälartr. 1981 Sverige, Stockholm, Stockholm 48 sidor. ill.
Förskolans förl. 1979 Sverige, Stockholm 32 sidor. ill.