Utökad boservice, kan det löna sig? - erfarenheter av utökad boservice i SABO-företag : en utvärderingsrapport

Författare
Stig Gustavsson
(Stig Gustavsson utgiven av SABO utveckling.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO 1994 Sverige, Stockholm 55 sidor. 30 cm