Utaf adelig öfning een handbook, som lärer huru een adelsman rätt kan låta bruka een kiökz-gård och alla handgrep till at rätt såå plantera alt hwad där uti hörer, sampt ett memorial för en trägård-mästare huru han alla salater och många slags grönkåhl uhr kökz-gården sampt af willa fälltet skal weta at hempta

Författare
Åke Rålamb
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(tr. uti kongl. booktryckerijet, hoos sal. Wankijfs änckia, 1694. 1694 Sverige, Stockholm (3) 1-37 sidor. 8:o.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan