Utanförskap och gemenskap - en antologi om rasism, mångkultur och religion

Utanförskap och gemenskap - en antologi om rasism, mångkultur och religion

Rasistiska och främlingsfientliga grupper har under senare år agerat alltmer öppet och vunnit allt större framgångar, inte minst bland ungdomar. Samtidigt har samhället blivit mer internationaliserat och präglat av globalisering, mångkultur och olika religioner.

Lärarna måste se till att eleverna ges tid och utrymme för att samtala och få kunskap om viktiga livs- och värderingsfrågor. För detta behövs inspiration och nya infallsvinklar!

Utanförskap och gemenskap är en antologi med ett urval av forskaressäer och artiklar om rasism, mångkultur och religion, som har publicerats i Pedagogiska magasinet. Dessutom ingår ett flertal helt nyskrivna texter.

Innehåll:

Förord / Leif Mathiasson

Inledning / Lena Fejan Ljunghill

I. Rasismens rötter

I den vite mannens våld / Leif Mathiasson

Vit makt-rörelsen en rasideologisk undergroundvärld / Heléne Lööw

Extremhögern satsar på skolan / Daniel Poohl

Politiskt vindkantring i Europa extremhögern land för land / Stieg Larsson & David Lagerlöf

'Rasistiska övergrepp är det fegaste som finns!' / Lena Fejan Ljunghill

Fördomar kan dyka upp lite varstans / Christina Thors Hugosson

I spåren av det som inte längre är / Leif Mathiasson

Den livsfarliga lydnaden / Leif Mathiasson

'Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet!' / Leif Mathiasson

II. Det nya Sverige

Från Ekenssnack till Rinkebyska / Ulla-Britt Kotsinas

Shaima blev bra på svenska när hon fick hjälp på arabiska / Lena Fejan Ljunghill

I utanförskapet finns gemenskap / Ove Sernhede

Miss Assyrien och det kulturella erkännandets problem / Åsa Andersson

Mångkultur är mer än etnicitet / Leif Mathiasson

Förändring är allas ansvar / Nihad Bunar

Med öppna ögon mot omvärlden / Christina Thors Hugosson

En stad två världar / Daniel Olsson & Daniel Poohl

Öppet hus för hela familjen / Lennart Nilsson

En stuga på sjätte våningen / Åke Daun

Fördomar och fördömanden / Astrid Trotzig

III. I religionens namn

Olika tro på samma gud / Christer Hedin

Stereotyper styr vår syn orientalism och islam / Jonas Otterbeck

Att förstå sin egen och andras religion / Kerstin von Brömssen

Skolan och religiös fundamentalism / Jonathan Peste

Redaktör Leif Mathiasson

Författare
(Leif Mathiasson (red).)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförbundets förlag, Kristianstads boktr. 2004 Sverige, Stockholm, Kristianstad 287 sidor. 21 cm