Utanförskapets konsekvenser - en rapport från den partsgemensamma EMU-gruppen

Författare
(SACO, SAF, TCO.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
TCO, Modin-tr. 1999 Sverige, Stockholm, Stockholm 67 sidor.