Utbildning & Lärande

Författare
Jörgen Dimenäs
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan i Skövde 2012 Sverige
Avdelningen barns, ungas och vuxnas lärande vid Högskolan i Skövde 2012 Sverige, Skövde 116 sidor. : ill. 978-91-637-0972-2