Utbildning straffbart? - en rapport om studenter och trygghetssystemen

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SACO studentråd 2008 Sverige, Stockholm 39 sidor. 25 cm