Utbildningshistorisk forskning - problem, källmaterial, metodik

Författare
Gunnar Richardson
(Gunnar Richardson, Paul Lönnström, Staffan Smedberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Almqvist & Wiksell international (distr., LiberTryck 1984 Sverige, Uppsala, Stockholm, Stockholm 89 sidor. 23 cm