Utblickar - jubileumsskrift : Skaraborgs läns sparbank 150 år : 1847-1997

Författare
(Text: Olof Grönberg ... redaktion: Karl-Erik Bohman, Gösta Karlsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stifts- och landsbiblioteket, Rydin 1997 Sverige, Skara, Nossebro 96 sidor. ill. (vissa i färg) 24 cm