Utbruddet av andre verdenskrig - Hitlers angrep på Polen i 1939

Originaltitel
Andra världskrigets utbrott. Hitlers anfall mot Polen 1939 Norska
Författare
Marco Smedberg
(Marco Smedberg & Niklas Zetterling oversatt av Egil Fredheim)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Spartacus 2009 Norge, Oslo 414 sidor. : ill. 21 cm 978-82-430-0477-1