Utdrag ur Olof Palmes tal vid Statsanställdas förbunds kongress den 13 augusti 1981

Författare
Olof Palme
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Socialdemokraterna 1981 Sverige, Stockholm 6 sidor. 21 cm