Utenrikstelegrammer fra NTB - En analyse av nyhetskriterier

Författare
Marit Bakke
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1970 Norge, Oslo [122] sidor.